افسانه غمخوار

مشاور و متخصص استعدادیابی شغلی

دکترای منابع انسانی و موسس شرکت افسانتو زندگی کن و مدرس دانشگاه.

به مدت هشت سال هست که در کار آموزش و تحقیق وپژهش هستم و در تلاش هستم تا بتوانم به افرادی به دنبال شکوفایی استعدادشان و شغلی که برای آن ساخته شده اند کمک کنم.

شماره حساب های ما

بانک ملت

شماره حساب:

شماره کارت :6104337927829372

شماره شبا :IR42 0120 0100 0000 52 45 0349 79

به نام : افسانه غمخوار

بانک ملی

شماره حساب:0101431461001

شماره کارت:6037997177446300

شماره شبا:

به نام :افسانه غمخوار

راه های ارتباطی

فرم تماس با ما